Accountantsdiensten
uil

Accountantsdiensten

Accountantsdiensten

Onze organisatie verricht alle denkbare accountantsdiensten, voor bedrijven in het MKB, Agrariërs, Stichtingen en Verenigingen, Non-profitorganisaties en organisaties in de sector Zorg en Welzijn. Wij leveren deze accountantsdiensten met een team van Accountant-Administratieconsulenten (AA) en Registeraccountants (RA) met ruime ervaring in de bovengenoemde clientengroepen.

Afhankelijk van de omvang van de onderneming kan het verplicht zijn een accountantscontrole te laten uitvoeren. Ook kan dit worden voorgeschreven door een instantie die subsidie verstrekt. Wij kunnen dergelijke controles voor u verzorgen.

Meestal is zo'n controleopdracht niet aan de orde en kan worden volstaan met een zogenaamde samenstellingsopdracht. Natuurlijk behoort ook het samenstellen van de jaarrekening tot onze accountantsdiensten. Daarnaast kennen we nog een tussenvorm, de beoordelingsopdracht. Ook die kunnen wij voor u verzorgen.

Controle
(Wettelijke) Accountantscontrole omvat naast de controle van de jaarrekening ook deelcontroles en bijzondere opdrachten. Onze medewerkers kunnen u hierover verder informeren. De meeste controles kunnen wij voor u uitvoeren. Voor IT gerelateerde controleopdrachten werken wij samen met professionals uit ons netwerk. 

Beoordelen
De beoordelingsopdracht is een tussenvorm tussen Controle en Samenstellen. Het grote verschil met controle is dat bij een beoordelingsopdracht het bestaan van het interne beheersingssysteem wel vastgesteld wordt maar dat de werking bij een beoordelingsopdracht niet getoetst wordt.
Voor organisaties die op termijn een wettelijke controle behoeven is het goed om ter voorbereiding een beoordelingsopdracht te verstrekken. Bij deze opdracht wordt het interne beheersingssysteem op z'n inrichting getoetst en wordt u geadviseerd over optimalisatie hiervan.

Samenstellen
De meest voorkomende opdracht is de samenstellingsopdracht. Bij deze opdracht maken wij uw jaarrekening op en zorgen ervoor dat deze voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast maken wij aansluitingen van uw balansposten, rondrekeningen van de loonadministratie en omzetbelasting. Tevens voeren wij cijferbeoordelingen uit.

Bij Flantua accountants en adviseurs kunt u terecht voor alle bovenstaande accountantsdiensten.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.