Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend informatief. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in teksten, prijzen en voorwaarden zijn voorbehouden. © flantua Accountants en Adviseurs . Reproductie van (delen van) de inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden. Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

The materials contained on this website have been prepared for informational purposes only. flantua Accountants en Adviseurs hereby expressly disclaims all warranties with regard to any information,materials or graphics in this website, including all implied warranties or merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.

The contents of these pages are © flantua Accountants en Adviseurs. Reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited.

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.