5 Belastingvoordelen voor starters

Blog

5 Belastingvoordelen voor starters

U denkt erover uw eigen bedrijf te beginnen. Als starter krijgt u belangrijke belastingvoordeeltjes. Dit geldt voor startend zzp-ers, VOF-en. Deze voordelen gelden niet voor B.V.'s.

Belastingvoordeel 1: startersaftrek

Dit voordeel krijgt u de eerste drie jaar dat uw bedrijf bestaat. Is het zo dat u een van deze jaren helemaal geen winst maakt, dan is het mogelijk de aftrek te verschuiven, bijvoorbeeld naar het vierde jaar van de onderneming. De startersaftrek bestaat in 2015 uit 2123 euro. Deze aftrek is drie jaar toe te passen tijdens de eerste 5 jaar van uw onderneming.

Belastingvoordeel 2: zelfstandigenaftrek

Dit voordeel geldt niet alleen voor starters, maar voor alle zelfstandigen. Belangrijke voorwaarde is dat u over een compleet kalenderjaar minimaal 1225 uur gewerkt hebt voor uw onderneming. Dit hoeven niet allemaal declarabele uren te zijn, zolang u maar een urenregistratie kunt tonen. Marketing-, sales- en acquisitie-uren tellen gewoon mee.

Sinds 2012 bestaat de zelfstandigenaftrek uit 7280 euro per jaar. En let op dat kalenderjaar: begint u op 1 juni of later in het jaar met ondernemen, dan is het waarschijnlijk dat u niet voldoet aan het urencriterium van 1225 uur. U betaalt dan gewoon belasting over dit bedrag.

De zelfstandigenaftrek geldt ook voor ondernemers die deels arbeidsongeschikt zijn. Dan zijn de bedragen wel anders.

Belastingvoordeel 3: de MKB-winstvrijstelling

Ondernemers hebben recht op een MKB-winstvrijstelling en is in 2015 14%. Deze winstaftrek geldt na aftrek van de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

Belastingvoordeel 4: willekeurig afschrijven

Er zijn vaste afschrijftermijnen voor een aanschaf van materiële vaste activa voor uw bedrijf. Een laptop bijvoorbeeld schrijft u over 5 jaar af. Voordeel voor een starter is dat deze afschrijftermijnen flexibeler zijn. U kunt als starter zelf bepalen wanneer en over hoeveel jaar u uw aankopen afschrijft.

Dat kan heel gunstig zijn als u geen winst maakt, dan schrijft u gewoon niets af. Maakt u juist hele hoge winsten, dan schrijft u in dat jaar een groter deel van uw aankopen af.

Specifiek Belastingvoordeel 5: meewerkaftrek of technisch onderzoek

Werkt uw partner mee in uw bedrijf, bijvoorbeeld voor de administratie? Dan kunt u meewerkaftrek krijgen van maximaal 4 procent. Deze aftrek is afhankelijk van de winst en het gewerkte aantal uren van uw partner. Lees meer over meewerkaftrek op de website van de Belastingdienst.

Doet u technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelt u technische producten of productieprocessen? Als u dit minimaal 500 uur per jaar doet, dan kunt u daar belastingaftrek voor krijgen. U hebt een S&O-verklaring nodig. Neem contact op met Senter Novem.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.