Afschaffing VAR

Blog

Afschaffing VAR

Waarschijnlijk weet u dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. Er komt een nieuwe wet - de DBA - en deze vraagt om het werken met modelovereenkomsten. Volgens deze wet wordt u sterker verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie. U loopt een groter risico dat u loonbelasting moet betalen. Als u werkt met zzp'ers, moet u dus uw werkwijze veranderen: u gaat werken met modelovereenkomsten. Wat moet u precies veranderen en waarom? Ik zal het u uitleggen.

 

Met de VAR lag de verantwoordelijkheid voor het grootste deel bij de zzp'er. Ook met de VAR liep u als opdrachtgever een risico dat de Belastingdienst loonheffing claimde en een boete. Maar de Belastingdienst keek minder scherp dan zij nu gaat doen. Met de nieuwe regeling komt de verantwoordelijkheid meer bij de opdrachtgevers te liggen. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst schijnzelfstandigheid wil aanpakken.

Als u zaken deed met een zzp'er met VAR, dan liep u nauwelijks risico. U was veilig. Nu echter bestaat de kans dat u alsnog loonbelasting moet betalen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van schijnzelfstandigheid als u een opdracht verleent aan een zzp'er voor een half jaar fulltime. De Belastingdienst als controlerende instantie pakt dit aan. Als u zich niet houdt aan de standaardovereenkomst, dan loopt u nog steeds het risico op loonheffing en een boete.

Hoe pakt de Belastingdienst schijnzelfstandigheid aan?

De manier waarop de Belastingdienst schijnzelfstandigheid aanpakt, is drieledig. Allereerst zijn beide partijen verantwoordelijk. Ten tweede controleert de Belastingdienst achteraf of de partijen zich hebben gehouden aan de regels. Ten derde kunnen de partijen voorkomen dat ze voor verrassingen komen te staan met een modelovereenkomst.

Een modelovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tussen u en de door u ingehuurde zzp'er. In deze overeenkomst legt u een aantal zaken vast over de aard van de arbeidsrelatie.

Er zijn drie typen modelovereenkomsten: een specifieke beroepsovereenkomst, een branche-overeenkomst of een individuele overeenkomst.

De modelovereenkomst: wat zet ik erin?

Toch is het werken met een modelovereenkomst niet zaligmakend. Wanneer u zich niet aan de modelovereenkomst houdt, kan de Belastingdienst alsnog besluiten dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Dan moet u alsnog loonbelasting afdragen. Doorslaggevend voor deze beslissing zijn de relatie en de tijdsduur van de opdracht.

Belangrijk is dat met de modelovereenkomst in elk geval vaststaat:

  • de opdrachtnemer is verplicht persoonlijk de arbeid te verrichten,
  • de opdrachtgever is verplicht tot betaling van een beloning,
  • de opdrachtgever kan de opdrachtnemer aanwijzingen en instructies geven (er is sprake van een  gezagsverhouding die zou kunnen worden aangemerkt als werkgeversgezag).

Wilt u meer zekerheid over de modelovereenkomst of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op of kom naar een van onze bijeenkomsten over de gevolgen van de VAR.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.