Ontslaan, wat verandert er per 1 juli en waar moet een werkgever op letten?

Blog

Ontslaan, wat verandert er per 1 juli en waar moet een werkgever op letten?

Stel: uw wilt een werknemer ontslaan. Er zijn drie manieren waarop u iemand kunt ontslaan.

 

Allereerst kunt u iemand ontslaan met wederzijds goedvinden.  Dit gaat via een vaststellings- of ook wel beëindigingsovereenkomst. Per 1 juli heeft de werknemer 2 weken bedenktijd.

Volgt u deze stap, dan is het belangrijk om op tijd juridisch advies in te winnen. Ontslag met wederzijds goedvinden is te vergelijken met een schaakspel, waarin de partijen zetten doen. Handig voor u om te weten wat de beste zet is.

Ten tweede kunt u iemand ontslaan via het UWV.  Per 1 juli kunt u de route via het UWV alleen volgen als u ontslaat vanwege langdurige ziekte of met bedrijfseconomische redenen. Belangrijk:

  • De opzegtermijn is afhankelijk van het dienstverband. Tot 5 jaar dienstverband heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Bij meer jaren is deze termijn langer.
  • De werkgever dient op te zeggen aan het eind van de maand; de werknemer kan ook halverwege de maand opzeggen.
  • Per 1 juli kunt u de opzegtermijn verminderen met de doorlooptijd van de procedure bij het UWV. Er moet wel minimaal 1 maand overblijven.

Ten derde kunt u iemand ontslaan via de kantonrechter. Dit kan alleen als u niet mag ontslaan via het UWV, dus als uw reden anders is dan bedrijfseconomisch of ziekte. Hoe werkt ontslag via de kantonrechter?

  • U dient een verzoekschrift / ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Meestal doet de werkgever dit, maar de werknemer mag dit ook doen. U stuurt het verzoek op naar de griffie van de rechtbank.
  • U kiest uw eigen rechtbank. In uw werkplaats of woonplaats of een rechtbank die u prettig vindt.
  • Per 1 juli is het mogelijk in beroep te gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Achtergrond van het nieuwe ontslagrecht, transitievergoeding, dossier bijhouden en de scholingsplicht.

Het doel van deze wet is het makkelijker maken van ontslag. Nu kan een ontslagvergoeding oplopen tot 4 of 5 ton. Na 1 juli is de maximale vergoeding 75.000 euro of als dit hoger is maximaal een jaarsalaris. Deze vergoeding heeft vanuit de nieuwe wet de naam transitievergoeding. Van de transitievergoeding kunt u kosten aftrekken voor omscholing, outplacement en opleidingen.

Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor deze drie zaken. Per 1 juli is het als werkgever daarom zeer belangrijk  goed een dossier bij te houden.  Daarin houdt u omscholing, outplacement en opleiding van de werknemer bij. U bent namelijk verplicht met scholing te zorgen dat uw werknemer goed functioneert. Voldoet u niet aan deze plicht, dan kan de kantonrechter uw verzoek tot ontslag afwijzen.

Let op bij flexwerkers, oudere werknemers en bedrijven tot 20 personen.

Per 1 juli kunnen flexwerkers een nulurencontract hebben voor maximaal een half jaar. Na dit nulurencontract geldt een gemiddelde van het aantal gewerkte uren. Een eerste nulurencontract kan per direct stoppen, maar dat geldt dus niet meer als er na een half jaar een nieuw contract is ingegaan. In de zorg zijn nulurencontracten verboden per 1 juli 2015.

Voor oudere werknemers geldt een overgangsregeling. Zijn zij minimaal 10 jaar in dienst? Dan krijgen zij een extra vergoeding van een maand over de dienstjaren die zij na hun 50e jaar in dienst zijn.

Ook voor bedrijven tot 20 personen geldt een overgangsregeling.  Wilt u weten hoe hoog de transitievergoeding voor uw werknemer is? Of wilt u meer weten over transitievergoedingen? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.