Wat is een Jaarrekening?

Blog

Wat is een Jaarrekening?

Hebt u een bedrijf? Alleen BV's en NV 's zijn verplicht een jaarrekening te publiceren en deze op te sturen aan de Kamer van Koophandel. Maar wat is een jaarrekening?

 

Er zijn twee soorten jaarrekeningen: een bedrijfseconomische en een fiscale jaarrekening. Een fiscale jaarrekening is niet verplicht vanuit de Belastingdienst. Toch is deze jaarrekening handig, omdat de onderneming op basis van die jaarrekening belasting betaalt. Op een fiscale jaarrekening staan de boekwaardes van goederen, dus niet de werkelijke waardes.

Wilt u investeren of herfinancieren? Dan heeft u een bedrijfseconomische jaarrekening nodig.  Op deze jaarrekening staan de werkelijke waarden van auto, huizen en goederen. Op deze jaarrekening staat de zogenaamde stille reserve van uw bedrijf. Deze jaarrekening is meestal een jaarrekening voor intern gebruik.

Drie belangrijke onderdelen van de jaarrekening

Voor BV's en NV's gelden inrichtingsvereisten voor een jaarrekening. Deze inrichtingsvereisten zijn voor elke bedrijfsgrootte anders. Er zijn drie belangrijke eisen die vaak gevraagd worden: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. Een grote BV of NV voegt hier de winst- en verliesrekening en een accountantsverklaring aan toe.

Onderdeel van de jaarrekening is de balans. Afhankelijk van de grootte van BV of NV is de balans meer of minder uitgebreid. De balans bevat in elk geval een positief en een negatief deel. Aan de ene kant staan het eigen vermogen en activa. Activa zijn geld, goederen, voorraden en debiteuren, kortom bezittingen. Aan de andere kant staat hoe de bezittingen zijn gefinancierd.

Onderdeel van de jaarrekening is de winst- en verliesrekening. De winst- en verliesrekening heet ook wel de resultatenrekening of exploitatierekening. Deze rekening geeft een overzicht van alle opbrengsten en kosten in een bepaalde periode.

Het laatste onderdeel van de jaarrekening is de toelichting. De vorm van de toelichting is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Is uw bedrijf klein, dan is de toelichting alleen een korte verwijzing naar de balans en hoe die tot stand kwam. Heeft u een groter bedrijf? Vermeldt dan het aantal werkzame personen en wellicht zelfs de betalingen aan de directie. En ook de resultatenrekening. Verder staan in de toelichting ook de zogenaamde niet uit de balans blijkende verplichtingen. Een voorbeeld daarvan is de huurovereenkomst.

Een kleine onderneming die geen BV of NV is, kan volstaan met een winstaangifte en hoeft helemaal geen jaarrekening te maken. Een winstaangifte bespaart accountantskosten.

Is uw BV of NV een klein, middelgroot of groot bedrijf?

In het burgerlijk wetboek is de verdeling gemaakt in bedrijven. De wet verdeelt bedrijven in klein, middelgroot en groot. Per categorie zijn er andere eisen waar uw bedrijf aan moet voldoen. De balans en de toelichting zijn verplicht voor BV's van elke grootte. Grotere BV's en NV's zijn ook verplicht om aan te leveren: het jaarverslag en een accountantsverklaring. Hebt u een kleine BV? Dan is het jaarverslag gelijk aan de toelichting.

Bekijk de inrichtingsvereisten per bedrijfsgrootte: http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/deponeren-jaarrekening/welke-gegevens-moet-u-in-de-jaarrekening-opnemen/

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.