Nieuwe plannen aankomend kabinet
header-image-1

Nieuwe plannen aankomend kabinet

Nieuwe plannen aankomend kabinet

 

Vennootschapsbelasting omlaag

Het nieuwe kabinet wil de vennootschapsbelasting fors verlagen. Voor winsten tot € 250.000 gaat het vennootschapsbelastingtarief omlaag van 20% naar 16%. Het percentage van de tweede schijf (voor het meerdere boven de € 250.000) gaat van 25% naar 21%. Omdat deze verlaging de schatkist fors wat geld kost, zullen zeer waarschijnlijk enkele aftrekposten worden beperkt.

Minder lang loondoorbetaling bij ziekte

Voor kleine werkgevers is er een lastenverlichting in het verschiet. Zij hoeven straks het loon van een zieke werknemer niet meer twee jaar, maar één jaar door te betalen. Voor de loondoorbetalingsverplichting van het tweede jaar komt er een 'verzekeringspot', waar alle kleine werkgevers aan meebetalen.

Van vier naar twee belastingschijven

Het nieuwe kabinet wil het belastingstelsel flink vereenvoudigen. Twee van de vier belastingschijven gaan verdwijnen. Het tarief in de eerste schijf gaat naar 37%. Bij een inkomen uit werk en woning van meer dan € 68.000, komt de tweede schijf in beeld met een belastingtarief van 49,5%. Het is de bedoeling dat dit nieuwe systeem ingaat per 2019, mits de Belastingdienst dit aankan.

Btw-verhoging en energieheffing

Voor niets gaat de zon op. Om deze vereenvoudiging van het belastingstelsel te bekostigen, overweegt het nieuwe kabinet een btw-verhoging en een hogere heffing op energie.

Hypotheekrenteaftrek versneld beperken

Op tafel ligt ook het versneld beperken van de hypotheekrenteaftrek. Tot 2041 zakt deze al jaarlijks met 0,5%-punt. In 2018 is de aftrek van de hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen woning in de 4e belastingschijf (52%) bijvoorbeeld al beperkt tot 49,5% (2017: 50%). Het nieuwe kabinet wil de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld afbouwen in vier stappen van 3%, zodat de aftrek in 2023 is beperkt tot 37%. Deze maatregel ligt politiek gevoelig, maar nu de rente heel laag is, is dit voor de onderhandelende partijen een reële optie.

Kilometerheffing voor het vrachtverkeer

Voor het vrachtverkeer komt er een soort kilometerheffing. Vervuilende vrachtwagens betalen het meest en de heffing gaat ook gelden voor buitenlandse vrachtwagens.

Heffingsvrij vermogen omhoog

Tot slot ziet het ernaar uit dat het nieuwe kabinet het heffingsvrije vermogen van box 3 gaat verhogen van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Deze maatregel levert u, afhankelijk van de hoogte van uw vermogen, een belastingvoordeel op van € 60 per jaar

Terug naar overzicht

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.