Opdrachtgeversverklaring vervangt modelovereenkomst Wet DBA
header-image-1

Opdrachtgeversverklaring vervangt modelovereenkomst Wet DBA

Opdrachtgeversverklaring vervangt modelovereenkomst Wet DBA

Het nieuwe kabinet zal de modelovereenkomst uit de Wet DBA vervangen door een opdrachtgeversverklaring. Via een webmodule zullen opdrachtgevers voortaan vooraf bepalen of ze een ZZP’er inhuren voor een opdracht. 

Met zo’n verklaring hebben opdrachtgevers vooraf duidelijkheid over de arbeidsverhouding met de opdrachtnemer. Het plan is gebaseerd op het systeem dat in Groot-Brittannië wordt gebruikt. Het systeem lijkt veel op de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) die eerder als alternatief moest gaan dienen voor de VAR. Dat plan ging uiteindelijk niet door, omdat er te veel onzekerheden in zaten met betrekking tot automatisering en achterliggende beslisboom.

Met de opdrachtgeversverklaring blijven opdrachtgevers een rol houden in het beoordelen en bewaken dat een zelfstandige ook echt als zelfstandige werkt en onderneemt. Over mogelijke sancties als dat niet het geval is, is nog niets bekend. Er zou een overgangstermijn van een jaar komen, waarin de Belastingdienst nog geen boetes uitdeelt. Het kabinet kondigt verder aan dat begrip ‘gezagsverhouding’ in de arbeidswet wordt verduidelijkt. 

En dan nog andere plannen

Andere plannen zijn de mogelijkheid om gedurende drie jaar in plaats van twee jaar een flexibel arbeidscontract aan te bieden, het opnemen van een proeftijd in tijdelijke contracten en het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van 2 naar 1 jaar. Het lijkt er op date r geen verplichte AOV voor ZZP’ers gaat komen. De vennootschapsbelasting gaat voor de eerste € 200.000 winst van 20% naar 16%. Het lage BTW-tarief gaat van 6% naar 9%.

Minimumtarief voor ZZP’ers

Een andere kabinetsmaatregel waar RTLZ de hand op heeft weten te leggen, is de invoering van een minimumtarief voor ZZP’ers. Wie voor een lager tarief werkt, wordt dan niet meer als zelfstandige gezien. Het minimumtarief zou tussen de € 15 en € 18 per uur komen te liggen. Daarmee moeten vooral situaties worden tegengegaan waarbij bijvoorbeeld schoonmakers tegen een bodemtarief als ZZP’er worden ingehuurd. De werkgever hoeft dan geen vakantiegeld en sociale premies af te dragen.

Terug naar overzicht

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.