Excessief lenen: hoe werkt het uit?
Excessief lenen
Actueel

Tijdens het kenniscafé van 6 februari gaf Annelies van Driel een presentatie over de Wet Excessief lenen. De basis van de wet is niet ingewikkeld, maar de uitwerking is dat soms wel. Een enkele keer pakt de wet ook anders uit dan verwacht. Om de informatie niet al te taai te maken deden we een quiz. Hieronder staan drie vragen uit de quiz. Heb jij de juiste antwoorden?

De basis van de wet excessief lenen

Om je op weg te helpen bij het beantwoorden van de vragen zetten wij de basisregels van de Wet Excessief lenen voor je op een rij.

 • Leen je op 31 december van enig jaar meer dan € 700.000, dan belast de fiscus het meerdere  in box 2 als een fictief voordeel. Overigens houden ze hierbij geen dividendbelasting in, verlaagt het voordeel de winstreserves van de BV niet en blijven de afspraken rondom rente en leningen gewoon bestaan.
 • Er bestaat geen overgangsrecht voor bestaande leningen. Ook als de lening is gedekt met bijvoorbeeld een pandrecht of een hypotheek telt de lening alsnog
 • Leningen van partners telt de fiscus samen. Jij en je partner zien ze als één.
 • Leningen van de verschillende BV’s met dezelfde aandeelhouder worden samengeteld. De grens van € 700.000 telt dus per aandeelhouder, en niet per BV.
 • Leningen aan verbonden personen (bloed- en aanverwanten in de eerste lijn) tellen onder voorwaarden ook mee. Als een verbonden persoon meer dan € 700.000 leent bij de BV, dan verhoogt het meerdere de totale schuld van de aandeelhouder zelf. Voorbeelden van verbonden personen zijn een kind, kleinkind of grootouder. Een broer of nicht tellen niet mee als verbonden personen.
 • Leningen voor de eigen woning zijn in principe uitgezonderd. Voor leningen die in 2023 of later worden afgesloten geldt daarbij wel dat een hypotheek moet worden gevestigd via een notaris. Voor eigenwoningleningen van verbonden personen gelden dezelfde regels.

Veranderende omstandigheden kunnen met het oog op de Wet Excessief lenen gevolgen hebben voor de heffing. Bij wie niet langer aandeelhouder is, wordt het eerder genoten fictieve voordeel teruggenomen. Er ontstaat dus een verlies in box 2. Maar er kan ook heffing ontstaan door bijvoorbeeld een schenking. Zo kan een verbonden persoon door een schenking van aandelen opeens zelf een aandeelhouder zijn en dus direct onder Wet Excessief lenen vallen. Hetzelfde geldt voor een erfgenaam die aandelen en schulden erft van de overleden aandeelhouder. Ook bij echtscheiding zijn er verschillende gevolgen denkbaar. Over dat laatste heeft de Staatssecretaris nog een besluit beloofd, maar dat is helaas nog niet gepubliceerd.

Drie quizvragen over excessief lenen

Nadia heeft € 300.000 bij haar ene BV en € 600.000 bij haar andere BV geleend. Bovendien heeft haar partner Ivan nog eens € 350.000 geleend bij de tweede BV. Wat is de overschrijding op grond van de Wet Excessief lenen?

Eric heeft een lening voor de eigen woning bij zijn BV (afgesloten in 2018). Verder heeft zijn partner Frank een lening van € 500.000 bij deze BV en dochter Gisanne een lening van € 800.000. Wat is de overschrijding op grond van de Wet Excessief lenen?

In bovenstaande situatie rekent de fiscus € 200.000 van lening aan zoon Ben aan Alex toe. Alex heeft zelf een lening van € 600.000, waardoor zijn totaal op € 800.000 komt. Dit betreft een overschrijding van € 100.000. Maar wat gebeurt er als in jaar 3 Alex al zijn aandelen aan Ben schenkt?

De uitwerkingen

 1. De totale schuld van aandeelhouder Nadia bedraagt € 300.000 + € 600.000 + € 350.000 = € 1.250.000. De overschrijding is derhalve € 550.000. Dit zal in het betreffende jaar worden belast in box 2. Met een tarief van 26,9% betekent dit dus € 147.950
 2. Dochter Gisanne is een verbonden persoon. De lening overtreft de eigen grens van € 700.000 met € 100.000. Dit meerdere moet daarom aan Eric worden toegerekend. Ook de lening aan partner Frank wordt bij het totaal van Eric opgeteld. De lening aan Eric hoeft niet te worden meegeteld, omdat het een lening voor de eigen woning betreft. Tevens is hierbij geen gevestigde hypotheek nodig, omdat de lening reeds in 2018 is afgesloten.
  Per saldo betekent dit een schuld van € 600.000. De grens van € 700.000 wordt hiermee niet overschreden en dus wordt er bij Eric niets belast.
 3. Aandeelhouder Alex is door de schenking niet langer aandeelhouder. Het eerder ‘genoten’ fictieve voordeel van € 100.000 wordt teruggenomen en heeft een verlies van € 100.000 in box 2 tot gevolg. Verliesverrekening is niet mogelijk naar jaar 1, omdat in box 2 het verlies maar 1 jaar terug mag!
  Ben is door de schenking aandeelhouder en valt hiermee zelf onder de Wet. Ben overschrijdt de grens met € 200.000 en wordt derhalve hiervoor belast in box 2. De lening aan vader Alex overschrijdt de eigen grens niet en telt dus niet mee.

Zoals je ziet, kan de Wet op allerlei manieren en in verschillende omstandigheden van toepassing zijn. Denk je nu naar aanleiding van deze vragen, hoe zit dat dan bij mij? Of wil je weten hoe je deze heffing kunt voorkomen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Dit artikel delen?

Ook vragen over excessief lenen? Laat het mij weten.

Bij Flantúa accountants en adviseurs kun je terecht met al je vragen. We horen graag van je.

Nico Hardenbol

088 - 022 56 78