Rechtsherstel box 3 levert stortvloed aan bezwaren op
bezwaren box 3
Actueel

Dinsdag 27 september j.l. hebben de bezoekers aan ons Kenniscafé al onze mening gehoord over het aangeboden rechtsherstel. Wij hebben ons hardop afgevraagd of het rechtsherstel wel voldoende recht doet aan de uitspraak en de keuze die de Hoge Raad maakte op kerstavond 2021.

Het geboden rechtsherstel gaat weer uit van een forfaitair rendement en daarbij rijst de vraag of dat wel juist is en voldoende recht doet. Er wordt vanwege het rechtsherstel rekening gehouden met spaartegoeden en het gekozen rendement lijkt inderdaad aardig in lijn met het geen een spaarder ontvangt. Maar indien het box 3 vermogen uit vorderingen en beleggingen bestaat of onroerend goed is het nog maar de vraag of de rendementen uitkomen op meer dan 5%. Daarbij heeft degene die box 3 vermogen had ook recht op een verdeling van dat vermogen en vanwege de mix en de gekozen oplossing is de belastingplichtige gedwongen om nog eens goed naar die verdeling te kijken. Kortom de argeloze belastingplichtige ziet wel een krantenkop met het geboden rechtsherstel en er wordt over rechtsherstel gesproken maar van een echt rechtsherstel is in onze ogen nog niet in alle gevallen sprake.

De koepelorganisaties hebben in een brief aan de Staatsecretaris laten weten dat ook zij zich afvragen of de forfaitaire spaarvariant in het licht van het Kerstarrest wel overeind blijft bij de Hoge Raad, letterlijk schrijven zij:” Ons inziens kan de Hoge Raad opnieuw oordelen dat de forfaitaire spaarvariant in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom in combinatie met het discriminatieverbod uit het EVRM”.

De koepels verwachten een stortvloed van honderdduizenden bezwaarschriften. De organisaties hebben onder meer invoering van een massaalbezwaarprocedure voorgesteld voor de jaren 2017-2020 om de werkdruk bij de belastingdienst te ondervangen. Met de herintroductie van een massaalbezwaarprocedure zoals die tot 2016 heeft gegolden, wordt ook bereikt dat een uitspraak in een dergelijke procedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige.

Ook de extra belastingrente waarmee belastingplichtigen zijn geconfronteerd als gevolg van de vertraagde afwikkeling van belastingaangiften door het rechtsherstel vraagt aandacht. Van Rij heeft volgens de koepels positief gereageerd op de suggesties en aangegeven dat ze nader zullen worden onderzocht. Wij zullen dus nog even moeten afwachten wat er precies gaat gebeuren. Wij nemen ons voor de eventuele bezwaren pas in november te gaan maken. Wij hopen dat de Staatsecretaris eerder met een nieuwe regeling komt.

Dit artikel delen?

Ook vragen over rechtsherstel box 3?

Bij Flantúa accountants en adviseurs kun je terecht met al je vragen. We horen graag van je.

Nico Hardenbol

088 - 022 56 78