Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft – wat betekent dit voor jou als schenker?
financieel advies
Financieel advies

Binnenkort kun je niet meer onbelast schenken voor de eigen woning. Dit is een voorstel in het coalitieakkoord. Oorspronkelijk gold dit per 1 januari 2024, maar nu is duidelijk dat de vrijstelling al per 1 januari 2023 wordt verlaagd. Deze wordt net zo hoog als de normale verhoogde vrijstelling. Dit betekent dat de vrijstelling, ook wel de jubelton, eigenlijk niet meer bestaat per 1 januari 2023. Er is nog geen officieel wetsvoorstel, maar dat is een kwestie van tijd.

Onderneem jij actie in 2022?

Heb je de wens om de jubelton nog te gebruiken? Dan heb je enige haast. Alleen in 2022 kun je nog het bedrag van € 106.671 belastingvrij schenken. Voor de vrijstelling gelden deze voorwaarden.

  • De schenking moet worden besteed aan het kopen of verbouwen van de eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld of het afkopen van het recht van erfpacht.
  • De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Let op, dit hoeft geen zoon of dochter te zijn. Het mag aan iedereen.

Schenk je in 2022? Dan geldt een 2- of 3 jaar bestedingstermijn

2022 is dus nog het enige jaar waarin je deze grote vrijstelling kunt gebruiken. Maar wat als zoon of dochter nog geen nieuw huis heeft gevonden? Maak dan slim gebruik van de driejaarstermijn. Qua besteding geldt dat je het bedrag in maximaal 3 jaar mag besteden aan de eigen woning.

Een schenking in 2021 moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed. Voor een schenking in 2022 betekent het dat besteding ook mogelijk is in 2023 en 2024. Het is echter nog onduidelijk of de afschaffing van de regeling per 1 januari 2024 daar nog iets aan verandert voor besteding in 2024.  De bestedingstermijn geeft de ontvanger in elk geval  de tijd om een huis te vinden.

Hoe voorkom je belasting als het bedrag toch niet naar een eigen woning gaat?
Wil je voorkomen dat de schenking nog wordt belast als het bedrag niet kan worden besteed aan een woning? Dan is het mogelijk een ontbindende voorwaarde op te nemen. In deze voorwaarde staat dat de schenking wordt teruggenomen als het bedrag niet aan de eigen woning wordt besteed. Hierdoor is er geen schenking meer en is dus achteraf ook geen schenkbelasting verschuldigd. Let op, deze ontbindende voorwaarde moet wel schriftelijk worden vastgelegd.

Na 2022 blijft de ´normale´ verhoogde schenkingsvrijstelling bestaan

Helaas zijn grote bedragen zoals de jubelton na dit jaar niet meer vrij te schenken, maar blijven de mogelijkheden als de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (€ 5.504 in 2022) en de ‘normale’ verhoogde schenkingsvrijstelling van € 27.231 (2022) bestaan. Voordeel van deze vrijstellingen is dat deze niet aan bestedingstermijnen of -voorwaarden gebonden zijn.

Dit artikel delen?

Wil je gebruik maken van de jubelton, nu het nog kan?

Neem dan contact met ons op.

Nico Hardenbol

088 - 022 56 78