Flantua is aangesloten bij een aantal (beroeps)organisaties
iStock-537458980

Beroepsorganisaties

Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van diverse beroepsorganisaties. Een deel van de lidmaatschappen is voorwaardelijk voor de beroepsuitoefening.

Onze medewerkers zijn aangesloten bij:

NBA  Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants
Alle in Nederland werkzame accountants zijn verplicht lid van het NBA, zij dienen te voldoen aan de door het NBA opgelegde verplichtingen inzake permanente educatie en vallen onder het wettelijk tuchtrecht

RB Register belastingadviseurs
Als erkende belastingadviseur vallen onze medewerkers onder het RB, wij stellen als voorwaarde dat onze fiscalisten zich aan de regels van het RB conformeren

Ons kantoor is aangesloten bij de volgende organisaties:

SRA  Samenwerkende Registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten
Als kantoor worden wij regelmatig door het SRA getoetst of wij voldoen aan de door haar, en de beroepsorganisaties, gestelde kwaliteitseisen. SRA verenigt 370 accountants- en advieskantoren. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen SRA-kantoren ondernemers optimaal helpen en adviseren. Vandaag en morgen.

Onze organisatie heeft een vergunning van de volgende organisatie

AFM Autoriteit Financiële Markten
Van het AFM heeft onze organisatie een vergunning tot het uitvoeren van wettelijke controles verkregen. Periodiek laat de AFM de kwaliteit van de door ons uitgevoerde wettelijke controles toetsen. Deze vergunning staat op naam van Flantua Audit B.V. één van onze groepsmaatschappijen.

Alle bovenstaande lidmaatschappen dragen bij aan het behoud en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze cliënten.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.