PMO Preventief medische onderzoek Bedrijfsarts Duurzame inzetbaarheid
header-image-1

Preventieve medische keuringen

PMO; objectieve kijk op gezondheid

Preventief medisch onderzoek (PMO) brengt de gezondheid van uw medewerkers is kaart. Iedere medewerker heeft volgens de Arbowet recht op een PMO. Het onderzoek is erop gericht de gezondheidsrisico's die arbeid met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Tijdens het PMO wordt er ook gekeken naar de invloed van persoonsgebonden factoren en de invloed van de levensstijl op de gezondheid. Flantúa Care geeft u met preventief medisch onderzoek inzicht in de gezondheidsrisico’s van uw personeel. In het PMO is er aandacht voor gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden. Wij bieden u en uw medewerkers handvatten om de juiste interventies door te voeren. U werkt met elkaar permanent aan het verbeteren van de gezondheid binnen uw bedrijf. Hierdoor daalt het verzuim binnen uw organisatie.

PMO ‘nieuwe stijl’

Flantúa Care introduceert PMO ‘nieuwe stijl’; het vertrekpunt voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wij geven uw medewerkers een bredere kijk op gezondheid door aandacht te besteden aan leefstijl, gewoonten, sportbeoefening en het emotioneel welbevinden. De resultaten en conclusies uit het PMO zijn het vertrekpunt voor bewustwording bij uw medewerkers. Het moet leiden tot permanente aandacht voor de persoonlijke gezondheid. Wilt u meer weten over het PMO ‘nieuwe stijl’, neem dan contact met ons op.

PMO – de voordelen

  • U voorkomt ziekte en (langdurige) uitval.
  • U bespaart op verzuimkosten.
  • U bewaakt en verbetert het functioneren van uw medewerkers.

Voordelen van Flantúa Care

  • Landelijk netwerk van deskundige gecertificeerde keuringsartsen (BIG);
  • Keuring op maat; afgestemd op de beroepsgroep;
  • Flexibel; u bepaalt de locatie. Flantúa keurt 24 uur per dat, 7 dagen per week.

Meer informatie?

  • Flyer PMO werknemer
  • Flyer PMO werkgever
‘Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers wordt door Flantúa Care heel praktisch benaderd. Dat is erg prettig.’

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.